Upphandling

Vi har genomfört ett stort antal upphandlingar av olika storlekar, från ett femtiotal telefonianknytningar till tusentals anknytningar. Våra kunder är privata företag, statliga myndigheter och kommuner.