Teknikutredning

Vi fungerar som experter när det gäller telefoni. Vi har kunskap om de växellösningar och stödsystem som finns att tillgå på marknaden.